New Stories From 'Urban Agriculture Notes'
Random header image... Refresh for more!

Urban Farming in Amsterdam at Stadsboeren

An urban garden located on the site of a demolished building with an array of graffiti as a backdrop.

Stadsboeren maken gemeenschappelijke, mobiele moes-, fruit- en bloementuinen in een stedelijke omgeving. Deze paradijstuinen voldoen allemaal aan de volgende voorwaarden:

• De tuinen worden gebouwd op braakliggende binnenstedelijke bouwterreinen (woonbuurten).

• De tuinen hebben een mobiele constructie en zijn verplaatsbaar naar andere locaties.

• De paradijstuinen zijn open voor het publiek om te bezoeken en te tuinieren.

• Bezoekers kunnen bloemen, groente en fruit plukken om dit daarna af te rekenen in de winkel.

• De tuinen zijn zoveel mogelijk ecologisch verantwoord.

• De paradijstuinen vervullen een sociale, educatieve en bindende functie in de stad

Their website here.

And their Facebook site here.


Notice: link_pages is deprecated since version 2.1.0! Use wp_link_pages() instead. in /home/cityf3/public_html/cityfarmer/wp-includes/functions.php on line 3840